Egzamin końcowy holenderskiej podstawówki

Test o nazwie citotoets dla 12-latków został zastąpiony eindtoets - testem końcowym który wykonywany jest on line.  Od 2024 roku z kolei eindtoets zmienia nazwę na doorstroomtoets.

egzamin CITO w szkole podstawowej

Standard inteligencji narodowej

Przez lata holenderski system testów CITO który przechodziły dzieci w 7 i 8 grupie szkoły podstawowej (w praktyce dzieci w wieku 11-12 lat) decydowały o wyborze poziomu dalszej edukacji dziecka. System testów CITO był od lat krytykowany ale miał on swoje zalety w dążeniu do obiektywności. Do niedawna wynik testu był jedynym wyznacznikiem poziomu szkoły średniej. Od kilku lat wpływ na to ma także nauczyciel dziecka, ale nauczyciel to też tylko człowiek i może dziecko faworyzować lub przeciwnie.

wynik CITO
Wynik nowych sprawdzianów od 2024 r. będzie się nieco różnił od powyższych wyników CITO z średnim wynikiem 535 punktów, ale generalnie podawać będzie w grafice możliwości dziecka.
  • Testy czy egzaminy podobnie jak test inteligencji IQ najlepiej wykonuje ten kto ten test stworzył. Wiele zadań ma związek z holenderską kulturą, mentalnością i normami. Niejedno dziecko emigrantów choć się stara jak może to niesie ze sobą bagaż wyniesiony z kraju pochodzenia który może obniżyć wyniki tego testu. Jeśli więc masz na sercu przyszłość i dobry rozwój twojego dziecka w Holandii musisz starać się przyswajanie maksimum holenderskiej kultury. Kultywowanie tradycji kraju pochodzenia może jest wysoko cenione wśród rodaków ale nie pomoże w życiu twemu dziecku. Przynajmniej jeśli ono będzie miało żyć w Holandii.

Od 2024 nowa forma sprawdzianu zdolności dziecka on line

W lutym roku szkolnego 2023-2024 uczniowie grupy 8 szkoły podstawowej przystąpią do sprawdzianu doorstroomtoets (progresyjnego). Następnie pod koniec marca muszą zapisać się do szkoły średniej. Oznacza to, że wszyscy uczniowie mają równe szanse na dostanie się do wybranej przez siebie szkoły na poziomie, który im najbardziej odpowiada. Od roku szkolnego 2023-2024 test końcowy eindtoets zmieni się w test progresywny doorstroomtoets.

egzamin CITO

Test doorstroomtoets (progresywny) stanowi pomoc w poradnictwie szkolnym. W ten sposób szkoła może ocenić, jakie jest najlepsze miejsce dla ucznia w dalszej edukacji. Doorstroomtoets będzie się różnił od dawnych Citotoets - jednak zasady pozostaną podobne.

Średnia krajowa ocen

W latach 2010-2018 średnia krajowa egzaminu CITO wynosiła 536 punktów. Taki wynik klasyfikuje dziecko do średniej szkoły zawodowej (VMBO) lub HAVO. Holenderskie dzieci zdobywają właśnie tą średnią 537 punktów, natomiast przeciętna dzieci migracyjnego pochodzenia 532 punkty. Podobnie dzieci rodziców z wyższym wykształceniem i lepszymi dochodami zdobywają średni wynik 540 a dzieci nisko wykształconych rodziców 530.

punkty Cito i kierunek szkoły

VWO - przygotowawcza edukacja naukowa

Najwyższy osiągalny poziom szkoły średniej jaki może osiągnąć 12-latek w Holandii to VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) co można tłumaczyć jako przygotowawcza edukacja naukowa. Tylko 17% dzieci w Holandii dostaje się do wyższej szkoły średniej VWO, czyli gimnazjum lub liceum.

Statystyki procentowego udziału dzieci w VWO na podstawie ilości punktów zdobytych w teście CITO.

liczba zdobytych
punktów testu CITO
  procentowa szansa
zdobycia dyplomu VWO

545
546
547
548
549
550

 

36%
43%
51%
60%
72%
81%

Egzamin końcowy podstawówki nie jest łatwy o czym każdy może się przekonać wykonując test przykładowy Doorstroomtoets online.

Ambicje rodziców 

Początek roku to okres egzaminów holenderskiej podstawówki oceniający poziom ucznia. Jest to dla większości dzieci najbardziej decydujący okres w ich życiu. Ten egzamin lub test - dawniej zwący się CITO-toets a obecnie "doorstroomtoets" - decyduje w dużej mierze o możliwościach dziecka i jego dalszej edukacji. Nie zawsze dzieci spełniają ambicje rodziców, co prowadzi czasami do przepychania dziecka na siłę do średniej szkoły o za wysokim poziomie. Nie mówiąc już, że w lepszych (elitarnych gimnazjach) szkołach średnich polskie dziecko może się źle czuć, traktowane z góry przez "bekakte leerlingen". Bekakt = to osoba arogancka, snobistyczna, elitarna, szpanerska... Bekakte dzieci mieszkają w domach wolnostojących lub willach, mają podwójne imiona (np. Sofie Louise), bogaty zasób słów, drogie ubrania, jeżdżą z rodzicami na wakacje do Stanów Zjednoczonych lub Toskanii i na narty do Szwajcarii i grają w hokeja na trawie lub tenisa.

Przeczytaj także: