Kreator stworzył czy rozdzielił?

W gazecie Trouw ukazał się dość  rewolucyjny artykuł o pierwszym zdaniu Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju (Genesis): „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.”

Wbrew pozorom naród niderlandzki ma Boga i biblię w swoim genach mocno zakodowane. Przez wieki toczyły się tu dysputy teologiczne i nadal one się toczą. Od czasów Gutenberga, Kalwina i Lutra naród ten nie przestaje szukać Boga i nie przestaje być krytycznym wobec religii i kościoła. Pod tym względem różnią się Holendrzy od Polaków zasadniczo. Przeciętnemu Polakowi biblia kojarzy się prędzej negatywnie jako wynalazek protestantów i światków Jehowych i nikt tego obrzydlistwa do rąk by nie wziął, bo od tego mamy kapłanów co się na tym lepiej znają. Polacy mieli i mają „swoją własną wiarę” bazowaną na naukach z ambony.

Adam i Ewa wygnani z rajuPani profesor egzegezy biblijnej Ellen van Wolde z Uniwersytetu Radboud w Nijmegen doznała olśnienia i jako pierwszy człowiek w świecie spojrzała na tekst Genesis bez ładunku kulturowego i z pomocą najnowszych leksykonów, metod analizy i nowych wydań tekstów z Mezopotamii doszła do wniosku, że Bóg nie stworzył nieba i ziemi.

Bóg stworzył... za każdym razem wymienione są dwa lub więcej rzeczowników. Dlaczego nie napisano "stworzył niebo" a po tym "stworzył ziemię"? Dlaczego kilkoro rzeczy na raz a nie jedno?

Hebrajskie słowo bara przez wieki interpretowane było jako „stworzenie”. Tymczasem słowo bara znaczy „oddzielił”.

Oddzielił a nie stworzył -  wówczas logicznym się staje, że Bóg oddzielił niebo od ziemi, światło od ciemności, wodę od nieba, itd.

Bóg stwarza natomiast człowieka, bo do tego użyte jest słowo asa znaczące „zrobić, stworzyć”.

Ale gdy już człowiek został stworzony wówczas Bóg go oddziela. Więc nie jest tak, że: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz” ale pierwotnie: „Bóg rozdzielił od siebie człowieka i rozdzielił mężczyznę i kobietę”.

Kto chce niech wierzy. Ja hebrajskiego, greckiego i aramejskiego nie znam.

Ewa

Bóg jest kobietą - kobieta jest bogiem

Ja znam lepiej kobiety. Dlatego jestem przekonany, że Bóg jest kobietą, bo tylko kobiety są tak zazdrosne i mają potrzebę adoracji jaką wymusza na ludziach Bóg, jak w tym biblijnym fragmencie:

Nie będziesz miał cudzych kobiet obok Mnie!

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu innej kobiety!

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, twoja żona, jestem kobietą zazdrosną, która karze występek.

Okazuję zaś łaskę tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Zapraszam do poczytania Biblii, szczególnie pierwszej Księgi Rodzaju - nie jest długa ani ciężka ale jakże interesująca lektura! [Biblia także jako apka adroida]