Polska Ruś Biała i Czerwona

Biel i czerwień są od wieków polskimi barwami narodowymi. Biel i karmazyn były i są symbolami Polaków. Dlaczego akurat te kolory? Ludy słowiańskie - z których my się wywodzimy - były białe lub czerwone. Czasami też czarne.

Polskie regiony historyczne
Mapa regionów Polski w jej tradycyjnych (choć niekoniecznie słusznych) granicach z XVI wieku. Generalnie Polacy współzamieszkiwali te ziemie tysiąc lat do ok. 1948 roku.

Kolebką dzisiejszych mieszkańców III Rzeczypospolitej były krainy na wschód od Wisły. Te regiony historyczne zwane były różnie w różnych okresach historii jak: mazowieckie, podlaskie (zwane Białą Rusią), poleskie (Wołyń lub Czarna Ruś) i lwowskie (Ruś Czerwona - Czerwona Rutenia).

Jest kilka teorii pochodzenia kolorowych nazw tych regionów. Wiele historycznych faktów i rzetelnych przekazów na ten temat nie ma - są jedynie legendy i mity. Najprawdopodobniej nazwa czarnej, białej i czerwonej Rusi pochodzi m.in. od kolorów ubrań i strojów ludowych noszonych w tych regionach.

grody słowiańskie

Zapomniana historia czerwonego barwnika

Ja skłaniam się do teorii slawisty Aleksandra Brücknera, że nazwa Rusi Czerwonej jak i tamtejszych Grodów Czerwińskich (a także nazwa miesiąca czerwiec) wywodzi się od bogato występującego na tych terenach  czerwonego barwnika.

Czerwony pigment występuje w naturze skąpo. Właśnie w regionie Grodów Czerwińskich (obszar leżący między Rzeszowem i Lwowem, z Przemyślem w środku) był akurat od niepamiętnych czasów pozyskiwany i produkowany. Lud zajmujący się produkcją karmazynu (lub szkarłatu) na eksport - przy okazji farbował i swoje lniane koszule.

[Aktualizacja z 2014]